Udmeldelse eller ændre hold

Efter en indmeldelse fortsætter tilmeldingen fra sæson til sæson, medmindre vi modtager en udmeldelse på mail. Vi sender en mail som informerer om, hvilke hold vi efter sommerferien anbefaler og reserverer plads på til hver elev.

Udmeldelse fra balletskolen
Ønsker du at udmelde dig fra balletskolen, skal du sende en mail til ballet@balletkompagniet.dk.
V
i har én måneds opsigelse, og skal orienteres på mailen ballet@balletkompagniet.dk senest d. 25. i måneden for at opsigelsesperioden træder i kraft. Hvis udmeldelsen sker efter d. 25. i måneden, vil udmeldelsen ske med yderligere en måneds opsigelse. Skriv meget gerne i din mail en bemærkning om, hvorfor du stopper. Det er ikke muligt at afmelde sig direkte fra sin klubmodul-profil.

Eksempel: en udmeldelse sendt på mail d. 25. januar vil gælde pr. 28. februar, og der betales kontingent sidste gang 1. februar. En udmeldelse sendt til os på mail d. 26. januar vil gælde pr. 31. marts, og der hæves kontingent 1. februar og 1. marts hvorefter betalingen ophører. Eleven er velkommen til at deltage i undervisningen i opsigelsesperioden.

Ændre hold
Ønsker du at flytte hold, så skriv til ballet@balletkompagniet.dk, da det ikke er muligt selv at gøre via sin profil.