Udmeldelse eller ændre hold

Efter en indmeldelse fortsætter tilmeldingen fra sæson til sæson, medmindre vi modtager en udmeldelse på mail. Vi sender en mail som informerer om, hvilke hold vi efter sommerferien anbefaler og reserverer plads på til hver elev.

Udmeldelse fra balletskolen
Ønsker du at udmelde dig fra balletskolen, skal du sende en mail til ballet@balletkompagniet.dk senest den 25. i måneden, for at udmeldelsen skal gælde pr. den 1. i følgende måned. Det er ikke muligt at afmelde sig direkte fra sin klubmodul-profil. Hvis udmeldelsen sker efter d. 25. i måneden, vil udmeldelsen ske med en måneds opsigelse. Skriv meget gerne en bemærkning om, hvorfor du stopper. 

Ændre hold
Ønsker du at flytte hold, så skriv til ballet@balletkompagniet.dk, da det ikke er muligt selv at gøre via sin profil.